Özgül Ağırlık / Şeker / Potansiyel Alkol Çevirici
Özgül Ağırlık
°Brix
Potansiyel Alkol (%v/v)
Şeker (Çözünmüş Katılar) (g/L)
Sıcaklık Çevirici
Santigrat (°C)
Fahrenhayt (°F)
Kelvin (K)
Özgül Ağırlık (SG) Düzeltme
Hidrometrede okunan değer
Birim
Okuma sıcaklığı (°C)
Hidrometre kalibrasyon sıcaklığı (°C)
Düzeltilmiş SG değeri