Günde 2 kadeh(*) kırmızı şarap içmenin sağlıklı bir yaşam sürmemize katkısının olacağını gösteren bilimsel çalışmalara hergün bir yenisi eklenmektedir. Özellikle “genç” kırmızı şarap tüketiminin Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların önlenmesinden tutun, kalp-damar hastalıkları, gıda zehirlenmeleri, dizanteri ve hatta “yolcu ishalinin” önlenmesine kadar yararlı olduğunu gösteren bulgular giderek çoğalmaktadır. Gerçekten de 1991 yılına kadar yayınlanmış olan 100’den fazla bilimsel rapor, ölçülü şarap tüketiminin sağlığımıza olumlu etki edeceğine dair güçlü bulgular sunmaktadır.

Bu çalışmalar içinde belki de en dikkat çekeni “Fransız Çelişkisi” dir. Fransızlar, Amerikalılara göre %30 daha fazla yağ yemelerine karşın %40 daha az kalp krizi geçirmektedir. Kopenhag’da 30 - 70 yaş arası 13,000 kişi 1976’dan 1988’e kadar izlenmiş ve Fransız Çelişkisini doğrulayan bulgular elde edilmiştir. Bu çalışma, hergün şarap içen bir kişinin herhangi bir yaşta ölme riskinin, hiç şarap içmeyene göre yarı yarıya düşük olduğunu göstermiştir.

(*) "Kadeh" çok sık kullanılmakla birlikte kesin bir ölçü birimi değildir. ISO standardlarında 120, 210, 300 ve 410 ml olmak üzere dört farklı hacimde şarap tadım kadehi tanımlanmıştır.[1]  Kimi kaynaklara göre sağlıklı bir yaşam için erkekler günde 200ml, kadınlar 100ml şarap içmelidir. Bazı doktorlar "ölçülü" şarap içmeyi erkekler için 300ml, kadınlar için 150ml olarak tanımlamaktadır. [2]