Aşağıdaki tablo, şaraba eklenen katkı maddelerinin kullanım amacını, etkilerini ve dozajını özetlemektedir. 

Kimyasal / Katkı Kullanım Önerilen derişim Açıklama
Asit karışımı (acid blend): tartarik, malik, sitrik (3:2:1 oranında) Toplam asit artırımı 1g/L TA'yı 1 g/L artırır
Askorbik asit Antioksidan 2-3 g/hL Sülfitle birlikte kullanılmalıdır
Bakırsülfat Hidrojensülfürü azaltır %1'lik çözeltiden 100 litre şaraba 4 damla  
Balık tutkalı (ing: isinglass - bazı balıkların hava keselerinden elde edilen bir tür jelatin) Beyaz şarap durultma

Sıvı: 1 mL/L;

Toz: 1-3 g/hL

Sıvı: Şaraba karıştırılır;

Toz: Suda eritilir

Bentonit Kırmızı ve beyaz şarap durultma 25-100 g/hL Suda eritilir
Bentonit Köpüren şarap durultma 25-50 g/hL Suda eritilir
Dekstroz veya sukroz (sakaroz) Potansiyel alkol oranını artırır 17 g/L Potansiyel alkol oranını %1.0 artırır
Fosforik asit Toplam Asiti yükseltmeden pH'ı düşürür %30'luk çözeltiden litreye 1-2 damla  
Hidrojen peroksit (Oksijenli su) Serbest SO2 miktarını düşürme %1'lik çözeltiden 50 g/hL Serbest SO2 miktarını 10 mg/L düşürür
Jelatin Kırmızı şarap durultma 1-5 g/hL (yüksek pektinli şaraplarda 25 g/hL'ye kadar çıkılabilir) Suda eritilir
Kazein Beyaz şaraplarda durultma ve renk iyileştirme 50-100 g/hL Suda eritilir
Kizelsol Kırmızı ve beyaz şarap durultma 25-50 mL/hL  
Maya (aktif kuru) Alkol fermentasyonu 100 L mayşeye ~20 gram  
Maya besini (DAP: diamonyum fosfat) Mayanın fermentasyon gücünü artırır 10-20 g/hL Ilık suda eritilir
Meşe özütü (%10'luk çözelti) Şaraba meşe aroması katar Beyazlara: 2 mL/L; Kırmızılara: 4 mL/L  
Meşe yongası Şaraba meşe aroması katar Beyazlara: 1-2 g/L; Kırmızılara: 2-4 g/L  
Metatartarik asit Tartarat kristallerinin çökelmesini önler 10g/hL'ye kadar Suda eritilir
Pektik enzim Durultma Beyazlara: 1-2 g/hL; Kırmızılara: 2-4 g/hL Suda eritilir
Potasyum bikarbonat Toplam asit düşürme 1-2 g/L TA'yı 1 g/L oranında düşürür
Potasyum metabisülfit A. Dane çatlatma B. Mayşe hazırlama C. Kararlılaştırma D. Şişeleme A. 100 mg/L B. 50 mg/L C. 50 mg/L D. 50 mg/L MLF yapılacaksa mayşede 5-10 mg/L geçilmemelidir. Ilık suda eritilir.
Potasyum sorbat Şişelenmiş şarabın yeniden fermentasyona başlamasını önler 10-20 g/hL Malolaktik fermentasyona uğramış şaraplarda kullanılmaz
Sitrik asit Araç-gereç dezenfeksiyonunda kullanılan sülfit çözeltisinin etkisini artırır 4 litre suya 45 ml (3 çk) Ilık suda eritilir
Sodyum karbonat (soda külü) Plastik araç-gereç temizliği 1 litre suya 8-12 gram Sıcak suda eritilir
Sodyum perkarbonat Mikrop kapmış meçe fıçıların dezenfeksiyonu 1 litre suya 1-3 gram Sıcak suda eritilir
Sodyum metabisülfit Araç-gereç temizliği 4 litre suya 45 ml (3 çk) Ilık suda eritilir
Tartarik asit TA artırma (pH düşürme) 1-2 g/L TA'yı 1 g/L artırır (pH'ı 0.1 birim düşürür)
Üzüm taneni Tanen miktarını artırır 10-30 g/hL (jelatinle durultulan yüksek pektinli şaraplarda 50 g/hL'ye kadar çıkılabilir) Ilık suda eritilir
Yumurta akı Kırmızı şarap durultma 5-10 g/hL Tuzlu suyla karıştırılarak kullanılır