Aşağıdaki tablo, şaraba eklenen katkı maddelerinin kullanım amacını, etkilerini ve dozajını özetlemektedir. 

Ne rastlantıdır ki Türkçe ve İngilizcede Toplam Asit (Total Acidity), Tartarik Asit (Tartaric Acid) ve Titre edilebilir Asit (Titratable Acidity) hep aynı harflerle başlamaktadır. Şarapçılıkla ilgili yazılarda TA kısaltması bu üç kavram arasında karmaşaya yol açabilmektedir. Karmaşayı arttıran nedenlerden biri de Titre edilebilir Asit miktarının Tartarik Asit cinsinden verilmesidir (aşağıda açıklanmıştır).