Kaliforniyalı bir şarapyapar işin inceliklerini öğrenmek için Fransa'ya gider. Günlerce Fransa'nın en usta şarap yapımcısını arar ve sonunda ünlü bir şatonun 12. kuşaktan şarapyaparını bulur.

Bir çözelti, su katılarak seyreltildiğinde pH'ı suyun pH'ına yaklaşır.

pH değeri çözeltideki hidronyum iyonu (H3O+ veya kısaca H+) derişimiyle ters orantılıdır. H+ derişimi arttıkça pH düşer, azaldıkça pH yükselir.