Genel kanı şaraplık üzümün yıkanmaması gerektiği yönündedir. Ancak son yıllarda üzüm yıkamanın şarap kalitesine olumsuz bir etki yapmadığını, tersine bazı yararlar sağladığını gösteren araştırmalar göze çarpmaktadır. [1]

 

Şaraplık üzümü yıkamanın yararları:

  • Hastalık ve zararlılarla mücadele için kullanılan zehirli maddelerin üzüm yüzeyindeki kalıntılarını azaltır. Ne yazık ki yıkamanın sistemik (bitkinin özsuyuna işleyen) tarım ilaçlarına bir etkisi yoktur.
  • Özellikle kırmızı şarap yapımında şıraya geçen ağır metal (demir, bakır, kurşun, çinko) derişimini düşürür. Kırmızı şarap yapımında şıra bir süre üzüm kabuklarıyla birlikte tutulur. “Maserasyon” dediğimiz bu süreçte kabuktaki boyarmaddeler şıraya geçerek şaraba kırmızı rengini verir. Ancak maserasyon sürecinde şıraya boyarmaddelerle birlikte egzoz gazlarından ve tarım ilaçlarından gelen ağır metaller de geçer.
  • Üzüm taneleri arasına gizlenmiş böceklerin uzaklaştırılmasına yardım eder. Bağcının dostu uğurböceklerinden bir tanesi bile ezilip şıraya karışırsa litrelerce şarabı berbat edebilecek bir koku verir. Su püskürtmek böcekleri uzaklaştırmada etkili değildir. Üzüm, böceklerin kaçmasına zaman tanıyacak kadar sığ havuzlarda bekletilmelidir.
  • Sıcak üzümün hızla soğumasını sağlar.
  • Üzümün toz, toprak ve çerçöpten arınmasını sağlar.

Şaraplık üzümü yıkamanın zararları:

  • Yer, zaman, su ve emek gerektirdiğinden maliyet artışına neden olur. Ekonomik külfeti dışında şaraba zarar verdiğini gösteren bir bulguya rastlanmamıştır.
  • Üzüm uzun süre ıslak halde bekletilirse istenmeyen mikroorganizmalar çoğalmaya başlar. Yeni yıkanmış üzüm 5-10 dk bekletilerek suyunun süzülmesi sağlandıktan sonra hemen işlenmelidir.
  • Şarabı sulandıracağı düşünülse de, bir deneyle bunun ihmal edilebilir düzeyde olduğu gösterilmiştir. [4]