"Şarap" üzüm şırasının mayalanması sonucu elde edilen içkidir. Şıradaki şeker maya hücreleri tarafından parçalanarak etil alkol, karbondioksit ve enerjiye (ısı) dönüşür. Isı ve karbondioksit dış ortama salınır, etil akol ise bir zamanlar "şıra" denilen ama artık şaraba dönüşmüş sıvıda kalır.

Şeker içeren tek meyve üzüm değildir. Her meyvede, hatta limonda bile bir miktar şeker vardır ve bu şeker mayalanma sonucu etil alkole dönüşebilir. Üzüm dışındaki meyvelerden yapılan şaraplara meyve şarapları denir ve yapıldığı meyvenin adıyla anılırlar (örn. vişne şarabı, elma şarabı vb.). Üzümle karşılaştırıldığında, birçok meyvenin şeker içeriği çok düşüktür. O nedenle meyve şarabı yapımında şıraya şeker veya bal eklenir.

Yalnızca bal ve su karışımının mayalanmasıyla da bir tür şarap elde edilir. Şaraptan bile eski olduğu düşünülen bu içkinin İngilizce adı "mead" dir. Diğer dillerde de benzer adları vardır (örn. medica, medovina, medovukha, myod). Türkçesi bal şarabıdır. Yapımında balla birlikte meyve de kullanılırsa "melomel" adını alır ve yapıldığı meyvenin adıyla anılır (portakal melomel, çilek melomel vb.).